SORULARLA STANDARDİZASYON

1) DIŞ TICARETTE TEKNIK DÜZENLEMELER VE STANDARDIZASYON MEVZUATI’NIN YASAL DAYANAKLARI NELERDIR?

ƒ7.2.1967 tarihli ve 6/7677 sayılı Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük,

13/1/ 2005 tarih ve 25965 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/9454 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

Devamı Oku

SORULARLA İHRACAT

1)İhracat Nedir ?

İhracat, bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade etmektedir.

Devamı Oku

SORULARLA SINIR TİCARETİ

1) Sınır ticaret merkezi (STM) nedir?
Sınır ticaret merkezi (STM), ülkemizin yaşam standartlarının düşük ve işsizliğin ciddi boyutlarda olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerinde, ekonomik, sınai ve ticari faaliyetlere ivme kazandırılması, bölgedeki esnaf ve tacirler için komşu ülkelere ticaret merkezleri vasıtasıyla ticaret yapılarak ihracatın arttırılması ve vergi kolaylıkları sağlanarak il ihtiyaçları dahiline ithalat yapılması imkanı veren münhasır bir ticaret modelidir.

Devamı Oku

SORULARLA SERBEST BÖLGE

1) Türkiye'deki serbest bölgelerde faaliyette bulunabilmek için ne yapmak gerekir? Müracaat nereye yapılır?

Serbest bölgelerde faaliyette bulunabilmek için öncelikle faaliyet ruhsatı alınması gerekmektedir. Faaliyet Ruhsatları, Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Faaliyet Ruhsatı almak isteyen kişilerin başvuru formunu Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğüne müracaat ederek almaları mümkün olduğu gibi, herhangi bir serbest bölgenin kurucu ve işletici/işleticisinden veya ilgili serbest bölge müdürlüğünden almaları mümkündür.

Devamı Oku