İMER-TEZ Gümrükleme konusunda 1984'ten günümüze müşteri memnuniyetini temel alarak hızlı ve doğru bilgiyle kaliteli servis vermeyi ilke edinmiştir. Globalleşen dünya ticaretinin yoğun rekabet ortamında farklılıklar yaratabilecek artı değerler kazandıracak faaliyetlerde bulunmayı hedeflemiştir.

İMER-TEZ

İşlem yaptığımız tüm gümrük müdürlüklerinde ayrı ekiplerimiz, lojistik destek sağlayan şirket araçlarımız ve haberleşme altyapımızla hizmetinizdeyiz.

Gümrük işlemleri , Zirai karantina TSE,Ticaret Odası vs. işlerin takibi ekiplerimiz tarafından zamanında müracat edilerek neticelendirilir.

Ofis içi evrak tanzimi sonrasında beyanname yazımı EDI programı kullanılarak ofisimizden yapılır.Gümrüklerde ise işlemlerin tescil, onay ve kalan formaliteleri yetkili uzman personelimiz tarafından gerçekleştirilir.

Gümrük Müsteşarlığı , (Gümrükler Genel Müdürlüğü ) , Dış Ticaret Müsteşarlığı , ayrıca üyesi olduğumuz konularımızla ilgili kamu kuruluşlarının değişen mevzuat takibinde müşterilerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

HİZMETLERİMİZ

İTHALAT HİZMETLERİ-İthal edilecek eşya ile ilgili ön çalışma yapılması (kota,gözetim,standardizasyon, sair kısıtlama ve ön izinlerin tespiti)
- Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
- Ordino ve banka evraklarının alınması
- Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi
- Uygun rejimin tatbiki (Dahilde İşleme Rejimi,Antrepo Rejimi v.b.)
- Gümrük onay ve eşyanın muayenesinin yapılması
- Tahakkukların yapılarak ilgili teminat ve vergilerin ödemelerinin yapılması
- Eksiklik,hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
- İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi
- Evrak teslim formu ile evrakların müşteriye süratle teslimi

İhracat hizmetleri


İHRACAT HİZMETLERİ
- İhraç edilecek eşya ile ilgili ön çalışamanın yapılması (izinlerin vs.belirlenmesi) - Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
- Eşya türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması
- ATR.,EUR.1,Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi ve onayı (ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin yapılması)
- Bilgisayar ortamında beyannamenin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması
- Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi - Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi
- Geçici ihracat işlemlerinin ve evrak (D.İ.İ.B., ayniyat vs.)sürelerinin takibi - Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması
- Evrak teslim formu ile evrakların ve kapatılan gümrük çıkış beyannamesinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi

Diğer Gümrük hizmetleri

DİĞER GÜMRÜK HİZMETLERİ

- Transit işlemleri
- Geri gelen eşya işlemleri
- Serbest Bölge işlemleri
- Geçici ithalat
- T.S.E. ile ilgili hizmetler
- Deniz,hava ,kara nakliye hizmet organizasyonları
- Posta Gümrük işlemleri
- Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler.

Danışmaklık HİZMETLERİ

Danışmaklık HİZMETLERİ

Destek hizmetleri

Destek hizmetleri

Gerekli Belgeler

Gerekli Belgeler

T.C. GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI GÜMRÜKLER İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR
- Vekaletname
- Ticari Sicil Gazetesi - İmza Sirküleri
- Vergi Dairesi Yazısı(Vergi Mükellefi olunduğuna dair)
- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi GÜMRÜK İŞLEMLERİNE BAŞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ İTHAL EVRAK DÖKÜMANI
- İthal eşyaya ait orijinal fatura
- İthal eşyaya ait gümrük kıymet bildirim formu(Tarafımızca hazırlanır)
- Sigorta poliçesi(İşlem FOB,EXW,CPT veya CF ise)
- Navlun Faturası
- Banka transfer dekontu veya KKDF
- Ordino
- Konişmento
- Çeki listesi
- Sanayici Taahhütname,Bakım Onarım Belgesi (Özel Evrak Gerektiren Mallarda)
- A.B. ülkelerinden ithal edilecek mallardan ATR; EFTA üyesi ülkelerden EUR.1 belgesi